บนโลกของเราทุกวันนี้มีโลกแปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมาย  บางโรคมีวิธีการรักษาให้หายขาดได้  แต่ขณะเดียวกันบางโรคก็ไม่มีวิธีการรักษา  การคิดค้นวิธีการรักษาส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการลองผิดลองถูกและทำการทดลองจนกระทั่งประสบความสำเร็จ  และหนึ่งในโรคติดต่อที่มนุษย์รู้จักกันมานานตั้งแต่ 500 กว่าปี และทดลองจนกระทั่งค้นพบวิธีการป้องกันแล้ว  นั่นคือ  “โรคพิษสุนัขบ้า”

02

          โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดจาก เชื้อไวรัสเรบีส์ (rabies)  ซึ่งก่อตัวในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด  เช่น  สุนัข  แมว หนู วัว ควาย ลิง รวมถึงคนด้วย  ซึ่งนั่นหมายความว่า  หากถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่สุนัขกัด  ก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้เช่นกัน

04

         เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดต่อสู่คนได้โดยการถูกสัตว์ที่เป็นโรคกัดหรือข่วน  จากนั้นเชื้อจะเข้าสู่แขนงประสาท และระบบประสาทส่วนกลาง  หากเชื้อเข้าสู่สมองและเพิ่มจำนวนขึ้นอีก ผู้ป่วยจะมีอาการคลุ้มคลั่ง ดุร้าย กระวนกระวาย และเมื่อเชื้อเข้าสู่ไขสันหลัง  ก็จะทำให้สมองและไขสันหลังทำงานผิดปกติ ผู้ป่วยมีอาการอัมพาตและเสียชีวิตในที่สุด

11 rabies virus

          ปัจจุบันยังไม่มียาใดที่สามารถรักษาโรคพิษสุนัขบ้าได้  ผู้ที่ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามักเสียชีวิต  ในอดีต  โรคนี้ได้สร้างความเดือนร้อนให้กับผู้คนเป็นจำนวนมาก   เนื่องจากยังไม่มีวิธีการใดที่ช่วยลดความระบาดรุนแรงของโรคนี้ได้  จนกระทั่ง  “หลุย  ปาสเตอร์”  (Louis Pasteur) ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นเป็นผลสำเร็จ !!

95e36/bean/1672/275c6 Louis Pasteur

          หลุย  ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศส  ผู้ค้นพบจุลินทรีย์และได้จำแนกเชื้อโรคระบาดที่เกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงหลายชนิด  ซึ่งก่อนหน้าที่เขาจะค้นพบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านั้น  ปาสเตอร์ได้ค้นพบวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สำหรับไก่และโรคแอนแทร็กมาก่อน  เนื่องจากสังเกตเห็นว่าสัตว์ที่เคยเป็นโรคนี้และหายจากโรคได้ครั้งหนึ่งแล้วมักไม่เป็นโรคนี้อีกต่อไปเขาจึงทดลองฉีดเชื้อโรคที่อ่อนแรงเข้าไปในตัวสัตว์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค

03

          ต่อมาปาสเตอร์จึงได้เริ่มสนใจศึกษาโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากเห็นว่า  ผู้ที่ถูกสัตว์ที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัด  มักจะเสียชีวิตทุกราย   อีกทั้งวิธีการรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในสมัยนั้นคือ  การใช้กรดคาร์บอลิกหรือเหล็กเขี่ยไฟที่ร้อนแดงจี้ตรงแผลที่ถูกกัดปาสเตอร์คิดว่าการรักษาด้วยวิธีเช่นนี้มักเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและโหดร้ายทารุณเกินไป           ปาสเตอร์จึงได้ทำการทดลองโดยเลี้ยงสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าถึง 50 ตัว  และพบว่า  เชื้อพิษสุนัขบ้านี้อยู่ในน้ำลายและระบบประสาทของสุนัข  เขาจึงได้นำเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสมองสุนัขฉีดเข้าไปในสมองของกระต่าย  และเมื่อกระต่ายตายด้วยพิษสุนัขบ้าแล้ว  ก็ทำการสกัดเชื้อนั้นและฉีดเข้าไปในกระต่ายที่แข็งแรงตัวต่อไป  ทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  จนพบว่า  กระต่ายในรุ่นแรก ๆ จะตายภายใน 3 สัปดาห์ จนถึงช่วงระยะคงที่กระต่ายจะตายเร็วขึ้นภายใน 5-7 วัน   และหลังจากช่วงระยะคงที่พบว่ากระต่ายเริ่มตายช้าลงปาสเตอร์จึงได้นำเชื้อที่อ่อนกำลังลงนี้มาทดลองฉีดกับสัตว์  ซึ่งปราฏว่าให้ผลดี  แต่ก็ยังไม่ได้ทดลองใช้กับคน 

01

          จนกระทั่งใน วันที่ 6 กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2428 ได้มีเด็กชายอายุ 9 ขวบคนหนึ่งนามว่า “โจเซฟ ไมสเตอร์” (Joseph Meister)   ซึ่งถูกสุนัขบ้ากัดเป็นรอยถึงมากถึง 12 แผล   แพทย์ท้องถิ่นไม่รู้จะช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้อย่างไร  จึงส่งตัวเขามาให้ปาสเตอร์  ปาสเตอร์จึงได้ทดลองฉีดวัคซีน  ซึ่งก็คือเชื้อที่อ่อนกำลังลงแล้วให้แก่ไมสเตอร์  จนในที่สุดเด็กชายไมสเตอร์ก็รอดพ้นจากการเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

07 Joseph Meister

        นับตั้งแต่วันนั้นมาโลกของเราจึงมีวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ทำให้การระบาดของโรคลดน้อยลง  ผลงานในครั้งนี้นับว่าสร้างชื่อเสียงโด่งดังให้แก่ปาสเตอร์เป็นอย่างมาก  และไม่เพียงแค่นั้น  ผลงานด้านวัคซีนของปาสเตอร์ที่ช่วยรักษาและป้องกันโรคนี้  ยังเป็นตัวจุดประกายการเริ่มต้นของวิชาแพทย์สาขา  วิทยาภูมิคุ้มกัน  (immunology)  ซึ่งปัจจุบันมีโรคหลายชนิดที่สามารถป้องกันได้แล้วด้วยการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคอีกด้วย

13 สถานเสาวภา

      ต่อมาในปี พ.ศ 2431 ปาสเตอร์ได้ก่อตั้ง สถาบันปาสเตอร์ (Pasteur Institute) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส   และได้ขยายยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  และสำหรับประเทศไทย  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2455  ใช้ชื่อว่า “สถานเสาวภา”  โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  ซึ่งปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย

 

 

อ้างอิง - http://th.wikipedia.org/wiki/โรคพิสุนัขบ้า - http://siweb.dss.go.th/Scientist/ - http://th.wikipedia.org/wiki/หลุย_ปาสเตอร์ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (http://www.rmutphysics.com)

Comment

Comment:

Tweet