เมืองหนังสือโลก 2556

posted on 27 May 2015 23:49 by quillanparzen

ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร ปตท. http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


             วันที่ 22 เมษายน 2556 สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก” ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเฝ้ารับเสด็จ

IMG_3856

             ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโครงการ กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก 2556 อย่างเป็นทางการ หลังจากที่ กรุงเทพมหานครได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็น “เมืองหนังสือโลก” (World Book Capital 2013) จากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) นับเป็นเมืองลำดับที่ 13 ที่ได้รับเกียรตินี้ต่อจากกรุงเยเรวาน ประเทศอาร์โมเนีย ได้มีพิธีรับมอบตำแหน่งเมืองหนังสือโลก 2556 ที่ศาลามหาเจษฎาบดินทร์ ในวันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นการนำ “สัญลักษณ์” ของเมืองหนังสือจากกรุงเยเรวาน มอบให้แก่ กทม. ซึ่ง กทม. ก็จะเก็บรักษาและดำเนินการในโครงการต่างๆ ที่แจ้งไว้ต่อยูเนสโกจนครบหนึ่งปี แล้วค่อยมอบตำแหน่งต่อให้แก่เมือง พอร์ตฮาร์คอร์ต ประเทศในจีเรียซึ่งได้รับเกียรติเป็นเมืองหนังสือโลกในปี 2557

p1840i7ktk7p5u5j1k28coo1br83

             โครงการกรุงเทพฯเมืองหนังสือโลกนี้ มีเพื่อสนับสนุนให้คนไทยหันมาสนใจการอ่านหนังสือกันมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา คนไทยอ่านหนังสือน้อยลง เฉลี่ยเพียง 5 เล่มต่อคนต่อปีเท่านั้น ถือว่าเป็นสถิติที่น้อยมาก ด้วยเจตนารมณ์ที่จะปลูกฝังทัศนคติรักการอ่านให้เกิดขึ้นกับคนกรุงเทพฯอีกทั้งยังมีพันธสัญญากับ UNESCO เพื่อพิจารณาให้เป็นเมืองหนังสือโลก 2556 โครงการ กรุงเทพฯเมืองหนังสือโลก โดยมีกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นแม่งานหลัก จึงเดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่อไปนี้

             1.  ร่วมเปลี่ยนกระบวนทัศน์สังคมและสื่อสาธารณะ ทำให้คนกรุงเทพฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่าน สร้างทัศนคติว่าการอ่านเปลี่ยนชีวิตได้ โดยผ่านสื่อสาธารณะ เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวที่สามารถวางรากฐานได้ตั้งแต่วัยเยาว์              2.  การบริหารจัดการและขับเคลื่อนนโยบายชัดเจนและต่อเนื่อง โดยกรุงเทพมหานครเป็นแม่งานหลักในการประสานให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดัน Bangkok World Book Capital 2013              3.  สร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังใจซึ่งกันและกัน พัฒนาวิชาชีพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกส่วน              4.  เปิดพื้นที่และทรัพยากรการอ่านที่เข้าถึงง่าย อ่านได้ทุกที่ทุกเวลา พัฒนาพื้นที่การอ่านเดิมทั้งในห้องสมุดต่างๆ ร้านหนังสือที่ดำเนินการในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพ และพร้อมบริการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับเปิดพื้นที่การอ่านใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตเมืองใหญ่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอ่านได้ง่ายที่สุด              5.  ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลาย ทุกคนอ่านทุกที่ทุกเวลาทั้งในครอบครัว สถานศึกษา พื้นที่สาธารณะ ทั้งส่งเสริมการอ่านด้วยเทคนิคที่เข้าถึงทุกคนทุกวัยอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกัน

images (1)

โดยที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการกรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลกอย่างต่อเนื่อง เช่น

             “Read on the Move” รณรงค์อ่านหนังสือเมื่อขึ้นรถ กิจกรรมพัฒนาพื้นที่การอ่านเดิมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 30 พื้นที่กิจกรรมเปิดพื้นที่การอ่านต้นแบบซึ่งเป็นกิจกรรมต่อจากแคมเปญโครงการมหานครแห่งการอ่าน Bangkok Read for Life กิจกรรม “พี่ชวนน้องอ่านกันสนั่นเมือง” พี่ชวนน้องอ่าน อบรมเยาวชนอาสาฯ 2 พันคน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กทม.

             กิจกรรมอ่านลอยฟ้า ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณทางเชื่อมรถไฟฟ้า (Sky walk) ตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าสยาม-ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้สัมผัสความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2556

             กิจกรรรมตักบาตรหนังสือพร้อมเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกเมืองหนังสือโลก ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยการให้ความรู้และยังเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการผนึกหนังสือจิ๋วที่อ่านได้จริงบนดวงแสตมป์ โดยนำพระราชนิพนธ์แก้วจอมแก่นมาผลิตเป็นหนังสือขนาดจิ๋วในรูปแบบของตราไปรษณียากร จัด ณ ท้องสนามหลวงเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

             “ชวนคนกรุงฯ ร่วมอ่านกันสนั่นเมือง” มุ่งผลักดันให้กรุงเทพมหานครแห่งการอ่าน มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบไปด้วย การประชุมนานาชาติ หัวข้อ “Future of Reading for Life” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ นิทรรศการ 35 ปี รางวัลซีไรต์อาเซียนรวมใจเป็นหนึ่ง วันที่ 21 เมษายน 2556 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกวดศิลปะกรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก 2556 จัดประกวดเมื่อวันที่ 19-20 เมษายน 2556 จัดแสดงผลงานเมื่อวันที่ 21-30 เมษายน 2556

world-book-day1             นอกจากนี้ตลอดทั้งปีทางกรุงเทพมหานครจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนหันมาสนใจและทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอ่านกันมากขึ้นได้แก่ โครงการจัดตั้งหอสมุดกรุงเทพฯ City Library พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์หนังสือไทย (Thai Literary Museum) และศูนย์วิจัยหนังสือและการอ่านแห่งประเทศไทย โดยใช้สถานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เป็นสถานที่หลัก หลังจากย้ายที่ทำการของกรุงเทพมหานครไปอยู่ ณ อาคารใหม่ที่ดินแดงเรียบร้อยแล้ว นอกนั้นจะมีโครงการพิพิธภัณฑ์การ์ตูนไทย โครงการวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างวัฒนธรรมการคิด โครงการเสริมการอ่านหนังสือหนังสือเด็กและเยาวชน โครงการหนังสือวิทยาศาสตร์ โครงการหนังพัฒนาจิตใจ ฯลฯ

             โครงการเมืองหนังสือโลกเริ่มขึ้นจากที่ทางยูเนสโกได้กำหนดให้วันที่ 23 เมษายนของทุกปีเป็ วันหนังสือและลิขสิทธิ์โลก (World Book and Copy right Day) เมื่อปี 2539 จากนั้นยูเนสโกก็ร่วมกับสมาพันธ์ผู้จำหน่ายหนังสือนานาชาติ ตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดให้มีโครงการ เมืองหนังสือโลก หรือ World Book Capital เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นในทุกประเทศ

             สำหรับภาพลักษณ์ที่กรุงเทพฯ ใช้เป็นตัวแทนของการเป็นเมืองหนังสือโลกคือ ภาพช้างอ่านหนังสือ ซึ่งช้างตัวนี้ก็คือ ก้านกล้วย ช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นเอง

             สำหรับผู้ที่รักและสนใจการอ่านตลอดทั้งปีนี้กรุงเทพมหานครจะจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการอ่าน โดยสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นได้ทาง www.bangkokreadforlife.com ของสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร

Comment

Comment:

Tweet