ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร  สื่อชุมชน http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx


                คำว่า “ปิโตรเลียม” หมายถึงซากพืชซากสัตว์ที่ทับถมกันภายใต้ความร้อนหลายร้อยล้านปี และจมลึกลงไปภายใต้ความร้อนและแรงกดดันมหาศาล จนแปรสภาพเป็นปิโตรเลียม ทั้งที่อยู่ในลักษณะของแข็ง เช่น ถ่านหิน ส่วนของเหลว เช่น น้ำมันดิบและก๊าซ ซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาตินี่เอง

energy_source

                ปิโตรเลียมนับเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราทุกคน เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดร้อยปีที่ผ่านมา ล้วนคิดค้นบนพื้นฐานของปิโตรเลียมทั้งสิ้น นับตั้งแต่เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันถูกนำมาใช้แทนเครื่องจักรไอน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง ไม่ใช่เพียงการจัดเก็บพลังงานในรูปแบบที่สะดวกที่สุดเท่านั้น แต่กลไกต่างๆของระบบขนส่งขนาดใหญ่ทั้งทางเรือ ระบบรางรถยนต์ทุกชนิด อากาศยาน ฯลฯ ล้วนถูกออกแบบให้รองรับกับการทำงานด้วยด้วยน้ำมันเชื้อเพลิง

                ระบบไฟฟ้าหลักที่ใช้ในประเทศก็ใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสูง ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษอื่นๆต่ำกว่าถ่านหิน

13481073007812

                ไม่เฉพาะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น ปิโตรเลียมยังเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันอื่นๆ ในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์ ก่อสร้าง อาหารและยา เครื่องสำอาง เกษตรกรรม เครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ออกแบบ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ รวมถึงเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ ในชีวิตประจำวันตั้งแต่ตื่นจากที่นอน เปิดน้ำล้างหน้าที่ไหลผ่านท่อพีวีซี อาบน้ำใช้สบู่ ยาสระผม แปรงฟัน หุงข้าว เปิดทีวีหรือแท็บเล็ตเพื่อเช็คข่าวสาร ฟังเพลงจากแผ่นซีดี อ่านนิตยสาร ใส่เสื้อผ้า เปิดประตูรถ ขับรถไปถนนลาดยางมะตอย ใช้โทรศัพท์ติดต่อธุรกิจ ฯลฯ

itled-1

                พูดได้เลยว่า “มนุษย์ทุกคนกำลังใช้ประโยชน์จากปิโตรเลียมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” แต่ปิโตรเลียมเป็นทรัพยากรที่มีจำกัด ใช้แล้วหมดไป ไม่อาจหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ และใช้ได้อีกเพียงช่วงชีวิตของคนรุ่นเดียวเท่านั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้อง “ตระหนัก ใส่ใจ และประหยัดการใช้พลังงานจากปิโตรเลียม” และหันมาสนับสนุนแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ลูกๆ หลานๆ ได้ใช้พลังงานเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพลังงานให้กับคนรุ่นถัดๆ ไปได้ปฏิบัติตาม เพื่อความยั่งยืนตลอดไป

                ...พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรศึกษากันให้รู้จริง เพราะเราใช้อยู่ทุกวัน หากหมดไปหรือไม่มีใช้จะได้แก้ไขและเตรียมตัวทัน

Comment

Comment:

Tweet